I lange danske frokoster er smørrebrød tingen. Da er det vanskelig å komme unna Skagen-toast.Kilde: Adresseavisen. Foto: Mari Vold

I lange danske frokoster er smørrebrød tingen. Da er det vanskelig å komme unna Skagen-toast.Kilde: Adresseavisen. Foto: Mari Vold